REGULAMIN Sklepu internetowego CYKLOTUR.com

, Michał Hajgelman
Certyfikat Przyjazny Regulamin
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym Cyklotur.com zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma CCR SPORT sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Miechowskiej 9, 85-875 Bydgoszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy pod sygnaturą BY.XIII NS-REJ.KRS/12628/12/612 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 017 000,00 zł, posiadająca nr NIP: 9532634721 oraz nr statystyczny REGON: 341219993, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.Cyklotur.com
  3. Niniejszy Regulamin określa:
   • procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
   • zmianę i czas realizacji zamówienia,
   • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
   • sposoby zapłaty ceny,
   • warunki dostawy towarów,
   • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
   • procedurę składania reklamacji,
   • zasady ochrony danych osobowych,
   • zasady rejestracji w sklepie
   • warunki techniczne
   • postanowienia końcowe

 2. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
  1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
  2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.
  3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez CYKLOTUR.
  4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt.VII.
  5. Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie www.cyklotur.com w zakładce "POMOC/FAQ".

 3. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na adres info@cyklotur.com.
  2. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
  3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

 4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Kupujący - konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania zakupionego towaru.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony na witrynie Sklepu Internetowego, w dziale POMOC/FAQ. Posłużenie się formularzem nie jest warunkiem skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   4. towarów wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie konsumenta.
  4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu Internetowego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
  5. Zwrot powinien nastąpić na koszt kupującego. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.
  6. Koszty wysyłek do kupującego podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy zwracana jest całość zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia, koszt przesyłki do kupującego nie podlega zwrotowi. Zwroty należności dokonywane są przelewem na wskazane przez kupującego konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres.
  7. W czasie do 10 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty. Wymianie nie podlegają kamery rowerowe i urządzenia GPS oraz produkty sprowadzone na specjalne zamówienie. Każdy klient ma możliwość skorzystania z programu "bezproblemowy zwrot w 365 dni", którego warunkiem jest dostarczenie towaru w stanie, w którym nie są widoczne odznaki użytkowania i w oryginalnym opakowaniu.

 5. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY
  1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
   1. przy odbiorze:
    1. pobranie - kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,
    2. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Osobistego - kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką w momencie odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru Osobistego Cyklotur.com, ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań.
   2. system PayU:
    1. kartą kredytową:
     • VISA
     • MasterCard
     • Diners Club
    2. przelewem:
     • mTransfer (BRE Bank mBank)
     • MultiTransfer (BRE Bank MultiBank)
     • Płacę z Inteligo (bank PKO BP)
     • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
     • płacę z IPKO  (bank PKO BP)
     • płać z Nordea (Nordea Bank)
     • Pekao24 przelew (bank PEKAO SA)
     • Przelew z Credit Agricole
     • Przelew z MeritumBank
     • Płać z ING (ING Bank)
     • Przelew z Millenium
     • Przelew z Eurobank
     • Przelew z Alior Bank
     • Przelew z Reiffeisen
     • Przelew z GB24.pl (GetinBank)
     • Przelew z BPH
     • Przelew z Citibanku
     • Przelew z Polbanku
     • Przelew z Kredyt Banku
     • Przelew z BGŻ
     • Przelew z Deutsche Banku
     • Przelew z Bankiem Pocztowym
     • Przelew z InvestBank
     • Wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego
   3. system PayPal (dla Klientów zarejestrowanych w systemie PayPal),
   4. system ratalny: W przypadku zakupów na raty wszelkie informacje kupujący uzyska w Biurze Obsługi Klienta (tel. 61 66 22 002 lub email info@cyklotur.com)
  2. oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: ceny produktów i usług mogą się różnić.

 6. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
  1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską lub priorytetową przesyłką pocztową. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru Punkcie Odbioru Osobistego tj. przy ul. Ptasiej 10 w Poznaniu, w godzinach 11:00 - 17:00.
  2. Paczki wysyłane przez Sklep Internetowy oklejone są taśmą firmową (na białym tle widnieje napis w kolorze czerwono-czarnym o treści: www.cyklotur.com).
  3. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
  4. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.
  5. Koszt przesyłki zamówienia o wartości mniejszej niż 400 zł ponosi kupujący. Zamówienia opłacone z góry i o wartości równej i większej 400 zł są wysyłane firmą kurierską na koszt Sklepu Internetowego.
  6. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie www.Cyklotur.com w zakładce "pomoc/faq". W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 20 kg koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.
  7. Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez kupującego towar nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  2. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego - może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.
  3. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.
  4. Towary w dziale "Promocje" na stronie www Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
  5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż rowerów, wysyłanych kupującym w następującym stanie: rower zostaje złożony w kartonie w taki sposób, że zdjęte jest przednie koło, odkręcone pedały, skręcona w bok lub zdjęta kierownica. Rower przed wysłaniem jest włożony do specjalnego, zabezpieczającego kartonu.
  6. W razie zakupu roweru w stanie, o którym mowa w pkt. 5 kupujący zobowiązany jest do jego montażu we własnym zakresie, wg instrukcji dostarczonej z rowerem przez Sklep Internetowy. Zalecane jest wykonanie lub sprawdzenie poprawności montażu przez profesjonalny serwis rowerowy. Odpowiedzialność za szkody wywołane wadliwym montażem roweru ponosi kupujący.

 8. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
  1. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
  2. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.
  3. Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera współpracującego ze sklepem i na koszt sklepu Cyklotur.com
  4. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  5. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
  6. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  7. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
  8. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
  9. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
  10. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
  11. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 9. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.
  3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.
  4. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Ceneo.pl może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Cyklotur.com oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.)
  5. Kupujący - osoba fizyczna, dokonujący zakupu w sklepie może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997r.)
  6. Kupujący - osoba fizyczna, dokonujący zakupu w sklepie może wyrazić zgodę na stosowanie Retargetingu Personalizoanego RTB. W przypadku wyrażenia takiej zgody kupujący może zrezygnować z RTB poprzez wypisanie się z tej usługi za pośrednictwem linka.

 10. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
  1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
  2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
  3. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
  4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
   • Imię i nazwisko
   • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj).
   • Numer telefonu
  5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych towarów należy podać:
   • Firmę
   • Numer Identyfikacji Podatkowej
   • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)
   • Imię i nazwisko osoby do kontaktu
   • numer telefonu
  6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
  8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem
  9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
   • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,
   • działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności
   • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika
   • kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
   • kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
   • podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
  11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
  12. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego.
  13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
  14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.
 11. WARUNKI TECHNICZNE
  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  3. Włączoną obsługę Java Script,
  4. Aktywny adres e-mail.

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2012.
  2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
  3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
  4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  6. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.Cyklotur.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Wyszukiwarka Centrum Pomocy
Szukaj w kategorii
Wpisz pytanie lub szukaną frazę